Amaçlarımız

Merkezimizin amaçları ;

* Toplumsal cinsiyet eşitliğinin, toplumsal hayatın her alanında yaygınlaşmasını sağlayacak eğitim ve araştırma faaliyetleri yapmak ve bu konuda bilinç artırıcı çalışmalarda bulunmak,

* Bu amaçla kamu kuruluşlarıyla ortak faaliyetler yürütmek,

* Kadınların toplumsal, siyasal ve ekonomik alandaki hakları ve imkanları konusunda farkındalığı artırmak,

* Yasalarda ve diğer düzenlemelerde yer alan kadın-erkek eşitliği ilkesine muhalif olarak ayrımcılık içeren maddelerin değiştirilmesi için çalışmalar yapmak ve toplumu bilgilendirmek,

* Kadın çalışmaları alanında lisansüstü programlar açmak,

* Kadın çalışmaları alanında bülten, dergi ve kitaplar yayınlamak, ulusal ve uluslararası konferans düzenlemektir.